PM SECTION MANAGER

1. Nội dung công việc:

- Phối hợp nguồn lực nội bộ và bên thứ ba để thực hiện dự án

- Đào tạo, chỉ định và hỗ trợ các Project Manager đảm bảo rằng tất cả các dự án được hoàn thành đúng hạn, đúng phạm vi và trong ngân sách cho phép

- Tuyển dụng PM

- Đánh giá kết quả công việc của các PM

- Tham gia xây dựng và đảm bảo nguồn lực cho dự án

- Giám sát tiến độ dự án và xác nhận với các bên liên quan nếu cần

- Đánh giá, đo lường hiệu suất dự án bằng cách các hệ thống, công cụ và kỹ thuật thích hợp

- Báo cáo định kì và chuyển giao các vấn đề phát sinh trong dự án lên cấp trên (GM) nếu cần

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng và tất cả các bên liên quan

- Giám sát thực hiện quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro của dự án

- Giải quyết xung đột giữa các dự án nếu cần.

- Giám sát đảm bảo các tài liệu dự án cần thiết được tạo và duy trì cập nhật

- Thiết lập và đảm bảo các dự án tuân thủ quy trình quản trị dự án của công ty


2. Yêu cầu công việc:

- Có kinh nghiệm tổ chức dự án outsource cho khách hàng Nhật tối thiểu 7 năm trở lên

- Có kinh nghiệm quản lý nhiều dự án với công nghệ đa dạng.

- Có kinh nghiệm quản lý team ít nhất 50 người.

- Có kinh nghiệm tham gia các dự án Web App/ Native App/ Mobile Game

- Giao tiếp tốt bằng văn bản và bằng lời nói

- Có kỹ năng giải thích và thương lượng với khách hàng tốt

- Nghe nói đọc hiểu tiếng Nhật tốt.

- Đọc hiểu tiếng Anh tốt.

- Có kiến thức vững chắc về các mô hình phát triển phần mềm Waterfall, V-Model, Agile

- Có khả năng đưa ra đề xuất và phân tích logic, có hệ thống.

- Có Chứng chỉ PMP / PMF / CSM / PSM là một lợi thế

- Có kinh nghiệm tổ chức thực hiện dự án loại labor/OSDC là một lợi thế

BRIDGE SOFTWARE ENGINEER

Lương: ~ 2200$

Số lượng người: Không giới hạn

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm truyển đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam

- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member

- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án và thiết kế hệ thống

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2 trở lên

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

- Hiểu biết sâu về kỹ thuật, có khả năng làm thiết kế hệ thống và coding

- Làm việc với hệ thống Linux & Web, đặc biệt PHP, hoặc làm với Native hoặc Game Engine như Unity

- Có khả năng biên dịch, soạn thảo tài liệu bằng tiếng Nhật

- Ưu tiên các ứng viên đã từng có thời gian onsite ở Nhật

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin