BRIDGE SOFTWARE ENGINEER

Lương: ~ 2200$

Số lượng người: 5 người

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm truyển đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam

- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member

- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án và thiết kế hệ thống

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2 trở lên

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

- Hiểu biết sâu về kỹ thuật, có khả năng làm thiết kế hệ thống và coding

- Làm việc với hệ thống Linux & Web, đặc biệt PHP, hoặc làm với Native hoặc Game Engine như Unity

- Có khả năng biên dịch, soạn thảo tài liệu bằng tiếng Nhật

- Ưu tiên các ứng viên đã từng có thời gian onsite ở Nhật

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

ANDROID DEVELOPER

Lương: 500$ - 1500$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc

- Design, coding, unit Test cho các dự án

- Deploy các app lên store

- Dùng các framework có sẵn để tiến hành phát triển

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển các ứng dụng trên mobile với ngôn ngữ Java

- Tốt nghiệp chuyên ngành IT loại khá giỏi

- Nắm chắc các kiến thức cơ bản về lập trình, thuật toán

- Nắm vững kiến trúc ứng dụng trên nền tảng Android

- Có kinh nghiệm lập trình Asynchronous, Network, Social framework

- Có khả năng tiếp nhận, phân tích các yêu cầu phần mềm từ khách hàng

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt (biết tiếng Nhật là một lợi thế)

Biên phiên dịch Tiếng Nhật

Lương: 500$ ~ 1200$

Số lượng: 2 người

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm truyền đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam và ngược lại

- Dịch các nội dung liên quan đến dự án từ Tiếng Nhật sang Tiếng Việt và ngược lại

Yêu cầu công việc

- Giao tiếp, đọc và viết thành thạo tiếng Nhật (N2 trở lên)
- Có kinh nghiệm biên/phiên dịch tiếng Nhật 1 năm trở lên
- Yêu thích công việc biên, phiên dịch tiếng Nhật
- Khả năng học hỏi, làm việc độc lập cao; có tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm tốt
- Nhanh nhẹn, năng động, tích cực trong công việc
- Tiếng Anh đọc hiểu tốt là một lợi thế
- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc đã có kinh nghiệm làm việc ở các công ty phát triển phần mềm với khách hàng Nhật

Có hiểu biết về An Toàn thông tin

TESTER

Lương: 300$ ~ 600$

Số lượng: 5 người

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm kiểm thử phần mềm trong dự án phát triển của công ty
- Thiết kế và thực hiện test plan, test design, test case của các giai đoạn (intergration test, system test)
- Chịu trách nhiệm báo cáo, đánh giá về tiến độ cũng như chất lượng của việc kiểm thử, đưa ra cảnh báo cho quản trị dự án
- Có khả năng đưa ra đề xuất cải tiến cho dự án
- Có khả năng hướng dẫn, đào tạo cho những bạn mới
- Có thể làm leader khi cần (team 3-5 người) 

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc kiểm thử phần mềm (ưu tiên các dự án outsourcing)
- Có thể đọc hiểu tiếng Anh
- Sẵn sàng tiếp xúc với các yếu tố mới, hệ thống mới
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt (nhiệt tình, hi sinh vì cái chung)
- Kỹ năng trao đổi tốt (truyền đạt dễ hiểu, biết cách đưa ra vấn đề và làm rõ vấn đề/ giải pháp)
- Có biết tiếng Nhật hoặc đã từng làm việc với khách hàng Nhật là 1 lợi thế
- Có chứng chỉ ISTQB dành cho nhân viên kiểm thử phần mềm
- Có hiểu biết về An Toàn thông tin

URGENT | SENIOR BRIDGE SOFTWARE ENGINEER

Lương: ~ 2800$

Số lượng người: 5 người

Chế độ hấp dẫn

- Đi làm ngay nhận thưởng 10 triệu đồng

- Bạn bè giới thiệu CV và trúng tuyển thì người giới thiệu nhận thưởng 10 triệu đồng

- Đi onsite Nhật Bản từ 3 đến 6 tháng

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm truyển đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam

- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member

- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án và thiết kế hệ thống

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2 trở lên

- Có khả năng làm các loại tài liệu Detail Design bằng tiếng Nhật

- Có kinh nghiệm về lập trình

- Có kinh nghiệm về AWS (Amazon ElastiCache, Aurora, EC2, S3...)

- Có khả năng Review Source Code

- Quen thuộc môi trường LAMP

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

iOS DEVELOPER

Lương: 500$ - 1500$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc

- Design, coding, unit Test cho các dự án

- Deploy các app lên store

- Dùng các framework có sẵn để tiến hành phát triển

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong phát triển các ứng dụng trên iOS với ngôn ngữ Objective C, Swift

- Tốt nghiệp chuyên ngành IT loại khá giỏi

- Nắm chắc các kiến thức cơ bản về lập trình, thuật toán

Nắm vững kiến trúc ứng dụng trên nền tảng iOS

Có kinh nghiệm lập trình Asynchronous, Network, Social framework

Có khả năng tiếp nhận, phân tích các yêu cầu phần mềm từ khách hàng

Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt (biết tiếng Nhật là một lợi thế) 

Kỹ sư cầu nối tiềm năng

Lương: 700$ - 1500$

Số lượng: 5 người

Mô tả công việc

- Được tập sự ở vị trí kĩ sư cầu nối để sau này trở thành kĩ sư cầu nối

- Được tham gia vào khóa học để đào tạo BrSE

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N3 hoặc tương đương N3 trở lên

- Có kiến thức cơ bản về lập trình (Game, iOS, Android, Web...)

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin

- Ưu tiên các ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm làm việc

- Ưu tiên các ứng viên có năng lực giao tiếp tốt

Có hiểu biết về An Toàn thông tin