URGENT | SENIOR BRIDGE SOFTWARE ENGINEER

Lương: ~ 2800$

Số lượng người: 5 người

Chế độ hấp dẫn

- Đi làm ngay nhận thưởng 10 triệu đồng

- Bạn bè giới thiệu CV và trúng tuyển thì người giới thiệu nhận thưởng 10 triệu đồng

- Đi onsite Nhật Bản từ 3 đến 6 tháng

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm truyển đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam

- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member

- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án và thiết kế hệ thống

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2 trở lên

- Có khả năng làm các loại tài liệu Detail Design bằng tiếng Nhật

- Có kinh nghiệm về lập trình

- Có kinh nghiệm về AWS (Amazon ElastiCache, Aurora, EC2, S3...)

- Có khả năng Review Source Code

- Quen thuộc môi trường LAMP

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

BRIDGE SOFTWARE ENGINEER

Lương: ~ 2200$

Số lượng người: 5 người

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm truyển đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam

- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member

- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án và thiết kế hệ thống

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2 trở lên

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

- Hiểu biết sâu về kỹ thuật, có khả năng làm thiết kế hệ thống và coding

- Làm việc với hệ thống Linux & Web, đặc biệt PHP, hoặc làm với Native hoặc Game Engine như Unity

- Có khả năng biên dịch, soạn thảo tài liệu bằng tiếng Nhật

- Ưu tiên các ứng viên đã từng có thời gian onsite ở Nhật

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin