BRIDGE SOFTWARE ENGINEER

Lương: ~ 2800$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm truyển đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam

- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member

- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án và thiết kế hệ thống

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2 trở lên

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

- Hiểu biết sâu về kỹ thuật, có khả năng làm thiết kế hệ thống và coding

- Làm việc với hệ thống Linux & Web, đặc biệt PHP, hoặc làm với Native hoặc Game Engine như Unity

- Có khả năng biên dịch, soạn thảo tài liệu bằng tiếng Nhật

- Ưu tiên các ứng viên đã từng có thời gian onsite ở Nhật

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

DEVELOPER INTERNSHIP

1. Các job cần tuyển: - PHP: 10 người - Android: 5 - iOS: 5 người - Unity: 10 người 2. Chương trình thực tập tại Alt Plus Việt Nam - Cơ bản về quy trình phát triển phần mềm - Cơ bản về ngôn ngữ lập trình - Nghiên cứu thành phần cơ bản trong phát triển ứng dụng - Thực hành xây dựng Mini Project, Big Project 3. Yêu cầu đối với sinh viên thực tập. - Lịch thực tập cố định - Tối thiểu có mặt ở công ty 20h/ tuần - Có máy tính cá nhân - Tư duy logic, có kiến thức cơ bản về lập trình và giải thuật - Có kiến thức cơ bản về DB - Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh - Ưu tiên biết tiếng Nhật - Sau khi vượt qua phỏng vấn kỹ thuật, sinh viên sẽ được đào tạo về an toàn thông tin - Được tham gia hoạt động teambuilding và tất cả các hoạt động, CLB khác của công ty. 4. Thời lượng thực tập khoảng 160 giờ (2 ~ 3 tháng).

Sau khóa thực tập, sinh viên sẽ có cơ hội ký hợp đồng làm việc part - time hoặc trở thành nhân viên chính thức của công ty. 5. Chi tiết liên hệ: - Mail: ninh.pt@altplus.com.vn - SDT: 0978 060 983

ANDROID DEVELOPER

Lương: 800$ - 1500$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc

- Design, code, và maintain android application chất lượng cao theo bản phân tích spec và thiết kế.

- Thực hiện các dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản, tham gia các dự án tạo sản phẩm nội bộ của công ty


Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển android application với Java

- Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng OOP

- Nắm vững kiến thức và lifecycle về các thành phần trong Android Core Building Blocks (fundamental components)

- Có kinh nghiệm xử lý save instance state, hỗ trợ multi screen size trong việc phát triển android application

- Có kinh nghiệm phát triển sử dụng service, database, multi threading trong việc phát triển android application

- Hòa đồng, giao tiếp tốt, trình bày vấn đề mạch lạc, giải thích dễ hiểu

- Suy nghĩ cởi mở, lắng nghe, góp ý, tranh luận có tính tích cực

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, thường xuyên cập nhật kiến thức


Ưu tiên ứng viên

- Có kinh nghiệm phát triển android application sử dụng Kotlin/Flutter

- Có hiểu biết và vận dụng design pattern trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng như: MVVM, MVP, Clean architecture ...

- Có kinh nghiệm viết Unit Test

- Có các chứng chỉ trong lĩnh vực IT như FE, Android developer certification by ATC or Google


JAVASCRIPT DEVELOPER

Lương: 800$ - 1500$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc:
- Thiết kế và viết code cho các ứng dụng SalesForce để đáp ứng mục tiêu của dự án.

- Design, code và maintain mã Javascript, HTML/CSS chất lượng cao

- Xây dựng các component có khả năng tái sử dụng, các front-end library

- Phát triển Salesforce components (APEX class, trigger, VisualForce page, Lightning component)


Yêu cầu công việc:

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với OOP, thiết kế CSDL và web services 

- Có kinh nghiệm làm việc với Javascript và các Javascript framework/library (JQuery/ReactJS/AngularJS/VueJS)

- Có kinh nghiệm phát triển frontend

- Có kiến thức về cloud platforms

- Sử dụng thành thạo Git

- Giao tiếp tốt, trình bày vấn đề mạch lạc, giải thích dễ hiểu

- Suy nghĩ cởi mở, lắng nghe, góp ý, tranh luận có tính tích cực

- Hòa đồng, chủ động hỗ trợ các member trong team, trong dự án để hoàn thành mục tiêu chung của team, của dự án

- Ham học hỏi, thường xuyên cập nhật kiến thức


Ưu tiên ứng viên:

- Có kinh nghiệm làm việc với Java

- Đã từng tích hợp SalesForce với các ứng dụng khác

- Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ Apex

- Có chứng chỉ SalesForce hoặc trailhead badges